Mal Ayrılığına Dönüşüm Davası

Eşlerden biri tek taraflı olarak tabi oldukları yasal mal rejimini mal ayrılığına dönüştürmek isteyebilir. Mal ayrılığı davası, boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi, yasal mal rejiminin tasfiyesi davası ile birlikte de istenebilir. Eğer yasal mal rejimi tasfiyesi ile birlikte istenecekse ödenecek harç alacak talebi meblağına göre değişiklik gösterecek, nisbi harç ödenecektir.Boşanma davası ile birlikte istenecekse boşanma davasının harcından ayrı olarak ödenecektir. Ödenecek ...
More

KOOPERATİF HİSSESİ KİŞİYE ÖZGÜDÜR

Somut olayda, tarafların boşanma davaları devam ederken, davacı eş davalının evlilik birliğinde bir kooperatife üye olduğunu, kooperatif ortaklığının bulunduğunu, kooperatif üyelik aidatlarının kendisi tarafından kendi maaşı ile ödendiğini ve kooperatif hissesinin ½’sinin kendi adına tespit ve tescilini talep etmiştir.Ancak, Kooperatif Yasasının 19.maddesi gereği kooperatif payları kişiye özgüdür ve bu pay üzerinde ortaklığa yer verilmemesi nedeni ile davacının somut olayda da pay üzerinde o...
More

KATILMA ALACAĞI NE ZAMAN TALEP EDİLEBİLİR?

Türk Medeni Kanunu m.206 koşulları ve ya mal rejiminin boşanma ile sona erdiği kanıtlanmadıkça katılma alacağı talep edilemez.Somut olaylarda, taraflar boşanma davası safahatinde birbirlerinden mal, altın, para yahut birtakım taleplerde bunlunsa da, boşanma kararı hükme bağlanmadan talep olunanlar için tasfiyeye girilmeyecektir. Mal rejimi sona ermediği takdirde bu taleplerin değerlendirilmesinin imkanı bulunmamaktadır.
More