KOOPERATİF HİSSESİ KİŞİYE ÖZGÜDÜR

Somut olayda, tarafların boşanma davaları devam ederken, davacı eş davalının evlilik birliğinde bir kooperatife üye olduğunu, kooperatif ortaklığının bulunduğunu, kooperatif üyelik aidatlarının kendisi tarafından kendi maaşı ile ödendiğini ve kooperatif hissesinin ½’sinin kendi adına tespit ve tescilini talep etmiştir.Ancak, Kooperatif Yasasının 19.maddesi gereği kooperatif payları kişiye özgüdür ve bu pay üzerinde ortaklığa yer verilmemesi nedeni ile davacının somut olayda da pay üzerinde o...
More