Araçtaki Gizli Ayıp Sebebi İle Haklarımız

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş
olup, bu tarihten önce satın alınmış araçlarla ilgili olarak 4077 sayılı Kanun maddeleri
uygulanacaktır. Buna göre; Malın ayıplı olması halinde tüketicinin seçimlik hakları
bulunmaktadır.

Her iki kanun bakımından da aynı olan bu haklarımız; Bedel iadesini içeren
Sözleşmeden Dönme, Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi, Ayıp Oranında Bedel
İndirimi Ve Ücretsiz Onarım İsteme haklarına sahiptir. Ancak, tüketici bu haklarını
kullanırken, 6502 sayılı yasa ile getirilen objektif iyi niyet kuralları içerisinde hareket
etmesi gerekmektedir.

Objektif iyi niyet kuralları şeklinde somut bir tanımlama yapılmamış
olup, araçtaki ayıbın, tüketicinin sürekli kullanımına ve araçtan beklenen faydaya etkisinin
olup olmadığı gibi bir değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yargıtay tarafından verilen son
kararlarda, aracın değerinin yaklaşık onda birine denk gelecek ayıp sebebi ile aracın
değiştirilmesine karar verilemeyeceği yönündedir. Önemli olan nokta, aracın alım tarihidir.
28.05.2014 den önce alınan araçlara yönünden, objektif iyi niyet kuralları yönünden bir
değerlendirme yapılmayacaktır.

Aracın imalatından kaynaklanan gizli ayıp sebebi ile , aracın garanti süresi dolmuş olsa dahi,
herhangi bir zamanaşımı uygulanmayacaktır. Tüketici seçimlik haklarından sadece birisini
seçebilecek olup, aynı anda hem bedel iadesi hem malın ayıpsız misliyle değişimi talep
edemeyecektir. Ancak, Onarım hakkını seçen tüketici, azami tamir süresi geçirilmiş ise, bu
durumda diğer seçimlik haklarını kullanabilecektir. Tüketici, bedel iadesini içeren
sözleşmeden dönme ve ayıp oranında indirim haklarını sadece satıcı firmadan talep
edebilecek olup, malın ayıpsız misliyle değişimi ve ücretsiz onarım isteme haklarını satıcı ve
ithalatçı firmadan müştereken ve müsteselsilen isteyebilecektir.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2018-12-24 09:40:21.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.