Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Fikri ve Sinai Haklar  Hukuku

ticaret hukukuFikri ve Sınai Mülkiyet hakları, bir işletmenin ya da kişinin, üretmiş olduğu ürünleri, görselleri, dokümanları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımları ile ilgili sahip olduğu, kullanma,  dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli mahiyetteki haklarıdır. Bu haklar, kanun, uluslar arası anlaşmalar ile güvence altına alınmıştır.Çamlık Hukuk bürosu olarak, müvekkillerimizin fikri ve sınai haklar alanında ticari sırlarının, Telif haklarının, marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının Türkiye de tescili ve korunması alanında ve bunlara ait lisans sözleşmelerinin hazırlanması, marka tescil başvurularının yapılması alanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca hizmet sunduğumuz diğer alanlarda;

 

-Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenilemelerinin yapılması,

-Marka tescil başvurularına karşı itirazların yada itirazlara cevapların hazırlanması

,-Marka hukuku, patent hukuku, telif hakları ve eser sahibinin haklarının korunması alanında mahkemelerde dava açmak veya açılmış davalarda müvekkilleri temsil etmek,

– Fikri ve sınai haklara ait tüm lisans, distiribütörlük, gizlilik ve devir sözleşmelerinin hazırlanmasıdır.