Mal Ayrılığına Dönüşüm Davası

Mal Ayrılığına Dönüşüm Davası
Posted on
Eşlerden biri tek taraflı olarak tabi oldukları yasal mal rejimini mal ayrılığına dönüştürmek isteyebilir. Mal ayrılığı davası, boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi, yasal mal rejiminin tasfiyesi davası ile birlikte de istenebilir. Eğer yasal mal rejimi tasfiyesi ile birlikte istenecekse ödenecek harç alacak talebi meblağına göre değişiklik gösterecek, nisbi harç ödenecektir. Bo...
More

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Posted on
Cinsel Dokunulmazlığa karşı suçlar; TCK’ nun da Cinsel Saldırı (102), Çocukların Cinsel İstismarı (103), Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ( 104) ve Cinsel Taciz (105) olarak düzenlenmiştir. Bu makalede Cinsel Saldırı ve Çocukların Cinsel İstismarı konuları ele alınacaktır. Cinsel Saldırı ve Çocukların Cinsel İstismarı suçları hakkında 6545 sayılı yasa ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna...
More

Kadının Çalışıyor Olması Nafaka Almasına Engel midir?

Kadının Çalışıyor Olması Nafaka Almasına Engel midir?
Posted on
Taraflar arası görülen boşanma davalarında, eğer eşlerden biri çalışmıyorsa yahut geçimini eşi olmadan zor sağlıyorsa bu takdirde mahkeme hakimi, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını araştırarak güç durumda olan eşe nafaka bağlar. Burada önemli olan boşanma sebebi ile, eşin yoksulluğa düşmesini engellemektir. Ancak eş çalışıyor olsa bile bu durumda hakim kendi takdir hakkını kullanarak cüz...
More

Zorunluluk Hali Nedir?

Zorunluluk Hali Nedir?
Posted on
Kişinin zor durumda kaldığı ve tehlike teşkil eden durumlarda başkasının veya kendisini koruma olanağı bulunmaması halinde tehlikeden kurtulmak veyahut kurtarmak için işlenilen durumdur. Türk Ceza Kanunumuzda madde 25’te şu şekilde düzenlenmiştir; (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda ...
More