Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?
Posted on
Malpraktis Davasınının açılabilmesi için öncelikle hekimin kendisine hastalığının tedavisi için başvuran hastayı yanlış tedavi etmesi ve bu sebeple hastanın zarar görmesi gerekmektedir. Ancak Malpraktis davasında önemli olan unsur doktorun hastaya yaptığı tedavi yöntemindeki yanlışlığın bilgi ve deneyimsizliğinden kaynaklanmış olmasıdır. Hekimin işbu müdahalede ihmali veya kusuru aranmaktadır. ...
More

İSİM DEĞİŞTİRMEK ÇOK KOLAY

İSİM DEĞİŞTİRMEK ÇOK KOLAY
Posted on
İnsanlar her zaman tercihleri ile yaşamazlar. Genelde isim soy isim kişinin ailesinden miras kalan ve isteğe bakılmaksızın örfi adetler gereği konulmaktadır. Kişi eğer bu isme ve soyada kendisini ait hissetmiyorsa yahut toplumda alay konusu oluyorsa kişi ismini ve soyadını değiştirme özgürlüğüne sahiptir. Ancak bunun da bir hukuki prosedürü vardır. İsim soy isim değişikliği yapabilmeniz için ha...
More

Trafik Kazasına Bağlı Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazasına Bağlı Taksirle Öldürme Suçu
Posted on
Türk ceza kanununa göre suçların temeli kusur sorumluluğuna dayanır. Kusur sorumluluğu, kast ve taksir olarak iki şekilde ortaya çıkabilecektir. Bir kimsenin, bilerek ve isteyerek ve sonucunu da öngörerek hareket etmesi durumunda KAST’a bağlı sorumluluk doğacaktır. Ancak, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde harekete eden failin, öngörülebilir bir neticeyi istememesi veya öngörememesi du...
More

Boşanma Davalarında Tanıklık

Boşanma Davalarında Tanıklık
Posted on
Boşanma davalarının en önemli ispat aracı tanıklardır. Boşanma davalarında akli melekeleri yerinde olan herkes dinlenebileceği gibi bilinenin aksine tarafların alt ve üstsoyları da dinlenebilir. Boşanma davalarında tarafların aralarında geçen hadiseleri, geçimsizliklerini görgüye dayalı olarak bilen tanıkların beyanlarına itibar edilir, ancak tarafların yaşamlarını bilmeyen, aynı evin içinde yaşan...
More