Ceza Sorumluluğunun Esasları

Ceza Sorumluluğunun Esasları
Posted on
Ceza Sorumluluğunun Esaslarını 3 başlık altında toplayabiliriz; Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. (2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. Kast Madde 21- (1) Suçun oluşması kastın varlığına b...
More

Corona Virus Salgını Sebebi ile Kısa Çalışma Ödeneği Talep Edilebilir mi?

Corona Virus Salgını Sebebi ile Kısa Çalışma Ödeneği Talep Edilebilir mi?
Posted on
Kısa çalışma ödeneği, salgın hastalık yahut kanunda geçen ekonomik kriz ve bunun gibi zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde çalışmanın durdurulduğu yahut kısmi çalışma hallerinde işçilerin ekonomik anlamda korunması maksadı ile getirilmiş olan bir düzenlemedir. Corona Virus tehlikesi de ülkemizde son dönemde çalışma hayatını durma noktasına getirmiş olup, işçilerin işsiz kalmalarına sebebiyet ve...
More

Corona Virus Salgını Döneminde İşçinin Hakları Nelerdir?

Corona Virus Salgını Döneminde İşçinin Hakları Nelerdir?
Posted on
Corona Virus Salgını ülkemizde de hasıl olmuşken bu dönemde bir iş yerinde çalışan emekçilerin haklarının da ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Şöyle ki, bu salgın döneminde işçi işten çıkmak isterse tazminat alabilir mi yahut işveren işçileri salgını sebep göstererek işten çıkarabilir mi soruları sıklıkla sorulmakta olup bu hususta açıklama yapmak lüzumu görülmüştür. Şöyle ki İş Kanunumuzun...
More

İflas Erteleme

İflas Erteleme
Posted on
Değişen ve gelişen ticaret hayatında, şirketlerin karşılaştıkları her ekonomik krizde, iflas yolunun arternatifi ve şirketin çalışma hayatına devamlılığını sağlaması için ikinci bir şans olarak İflasın Ertelenmesi müessesesi düzenlenmiştir.   İflasın ertelenmesi imkanı, kanunda belirlenen şartlar dahilin de, sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından düzenlenmiştir. Gerçek kişi taci...
More