İşçinin, İş Arkadaşına Küfür Etmesi İş Akdinin Feshi

İş arkadaşına küfür eden işci haklı nedenle işten çıkarılabilir. Her ne kadar yerel mahkeme işverenin küfür haklı sebeple iş akdini feshetmesini hiçe sayarak davacının talebi doğrultusunda kıdem ve diğer alacaklarının ödenmesini karar verdi ise Yargıtay kararı ortada haklı sebeple iş akdinin feshedildiğini gözeterek kararın bozulmasına karar vermiştir. Şöyle ki, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2015/7254 Esas, 2015/2328 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede ;mahkemece davac...
More

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GECİKMİŞ KARAR

Anayasa Mahkemesi kadın-erkek eşitliği açısından tarihi bir karara imza attı. Boşanmada, velayeti anneye verilen çocuğun, annesinin soyadının taşımasının artık önü açıldı.Anayasa Mahkemesinin oy birliği ile aldığı kararda, annenin velayeti kendisinde olan çocuğuna, babasının soyadı yerine, kendi soyadını verme hakkı bulunduğuna hükmetti.Anayasa Mahkemesi bu kararın oluşumda eşitlik ilkesine ve aile yaşamına saygıyı gözetti.Kararda, tarafların boşanmaları neticesinde velayeti anneye bırak...
More

Boşanma Sebeblerinden Zina ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Türk Medeni kanununa göre boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Özel boşanma sebeplerinden olan Zina ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri, vatandaşlar tarafından çoğu zaman karıştırılmakta, aynı anlama geliyormuş gibi algılanmaktadır. Oysa ki, her iki özel boşanma sebebinin uygulanma şartları ve koşulları farklılık arzetmektedir.Şöyle ki; Zinaya dayalı boşanma davası açılabilmesi için; eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken, karşı cinsten bir kişi ile istey...
More

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Kira arabuluculuğu, önceleri ihtiyari iken 7. Yargı Paketi ile 2023'te zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmaktadır.Ülkemizde 14 Kasım 2013 tarihinden itibaren ihtiyari arabuluculuk müessesi uygulanmaktadır. Bu sürede yaklaşık 960,000 tane dosyada arabuluculuk görevlendirmesi yapılmış olup %99’u anlaşma ile sonuçlanmıştır.Kirada Arabuluculuk Zorunlu Mudur? Türk Hukuku’nda zorunlu arabuluculuk istisnai bir kurumdur dolayısıyla yalnızca kanunda öngörülen hallerde uygulanmaktadır. Kanunda t...
More