2015 Yılı Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılması

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan marka tescil başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin sınıflandırılması,  ülkemizin de taraf olduğu Nis Anlaşması hükümlerine göre oluşturulan Nis Sınıflandırmasına uygun olarak yapılmaktadır. Nis Sınıflandırması, Nis Anlaşması’na taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanmakta ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yürürlüğe girmektedir. Nis Sınıflandırması kapsamına uygun olarak, 1 Ocak 2015 tarih...
More

KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR

Ülkemizde gündemde olan coronavirus hakkında yayılan gerçekdışı haberler suç kapsamına girmektedir. İnternet ortamında yalan haberler yaparak insanların huzurunu bozma veyahut paniğe yol açmak suçtur ve konuyla ilgili yaptırım uygulanılmaktadır. Bu yaptırım Türk Ceza Kanunumuzun 213. Maddesinde şu şekilde ele alınmıştır; TCK Madde 213- (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bu...
More

İcra Takibinde İmzaya İtirazda İspat Külfeti

Hakkında Kambiyo Senetlerine dayalı takip başlatılan borçlu, senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyor ise, İİK nun 170/3 maddesince İcra Mahkemesine itiraz edecektir. İcra Mahkemesi, itiraza konu incelemeyi İİK 68-a/4 maddesine göre yapacaktır. İş bu dava da ispat külfeti ve inkar edilen imzanın borçluya ait olduğunu kanıtlama yükümlülüğü alacaklıya aittir. Buna göre alacaklı, imza bilirkişisinin istediği emsal yazı örneklerini mahkemeye sunmakla yükümlüdür. Alacaklı veya b...
More

Nişanlanmanın Sonunda Maddi Talepler

Nişanla birliğinin taraflarca sonlandırılması ile birlikte maddi taleplerde bulunabilme haklarına sahiptirler. Bu hakları üç başlıkta inceliyoruz.     1. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ: Talep edilen hediyeler nişanlanma sırasında veyahutta nişanlılık ilişkisinin devamında nişanlılık gerekçesiyle verilmiş olmalıdır. Hediye talebinde bulunabilecek kişiler nişanlı taraflar, ana baba veya onlar gibi davranan kişilerdir. Hediyeler aynen geri verilmezse sebepsiz zeng...
More