KATILMA ALACAĞI NE ZAMAN TALEP EDİLEBİLİR?

Türk Medeni Kanunu m.206 koşulları ve ya mal rejiminin boşanma ile sona erdiği kanıtlanmadıkça katılma alacağı talep edilemez.Somut olaylarda, taraflar boşanma davası safahatinde birbirlerinden mal, altın, para yahut birtakım taleplerde bunlunsa da, boşanma kararı hükme bağlanmadan talep olunanlar için tasfiyeye girilmeyecektir. Mal rejimi sona ermediği takdirde bu taleplerin değerlendirilmesinin imkanı bulunmamaktadır.
More