Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Kira arabuluculuğu, önceleri ihtiyari iken 7. Yargı Paketi ile 2023'te zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmaktadır.Ülkemizde 14 Kasım 2013 tarihinden itibaren ihtiyari arabuluculuk müessesi uygulanmaktadır. Bu sürede yaklaşık 960,000 tane dosyada arabuluculuk görevlendirmesi yapılmış olup %99’u anlaşma ile sonuçlanmıştır.Kirada Arabuluculuk Zorunlu Mudur? Türk Hukuku’nda zorunlu arabuluculuk istisnai bir kurumdur dolayısıyla yalnızca kanunda öngörülen hallerde uygulanmaktadır. Kanunda t...
More

Arabuluculuğun Yararları

Yargısal çözüm yolları ile karşılaştırıldığında uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümünde şu faydalar bulunmaktadır ;Yargısal çözüme göre arabuluculuk genellikle daha kısa sürer. Yargısal çözüme göre arabuluculuk çok daha az maliyetli ve masraflıdır. Yargısal çözüme karar verme yetkisi üçüncü bir kişinin elinde iken arabuluculukta anlaşma belgesinin içeriği veya anlaşmama hali tarafların iradesindedir. Yargısal çözüme kimin ne ölçüde haklı olduğuna bakılırken arabuluculukta çöz...
More

Ticaret Hukukunda Arabuluculuk

Ticaret hukukunda arabuluculuk, ticari anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve uzlaşmaya varmak için tarafsız bir üçüncü tarafın, yani arabulucunun yardımını içerir. Arabuluculuk, mahkeme kararlarından daha hızlı, daha esnek ve maliyet açısından daha uygun bir çözüm sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir yöntemdir.Ticaret hukukunda arabuluculuk süreci genellikle şu adımları içerir:Baş...
More