Ticaret Hukukunda Arabuluculuk

Ticaret hukukunda arabuluculuk, ticari anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve uzlaşmaya varmak için tarafsız bir üçüncü tarafın, yani arabulucunun yardımını içerir. Arabuluculuk, mahkeme kararlarından daha hızlı, daha esnek ve maliyet açısından daha uygun bir çözüm sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir yöntemdir.Ticaret hukukunda arabuluculuk süreci genellikle şu adımları içerir:Baş...
More