Kadına karşı işlenen suçların cezasını artıran kanun yürürlükte!

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elbette ki son tahlilde önemli olan kanunun uygulanmasıdır.
Takdiri indirim nedeni maddesi:
Kamuoyunda kravat indirimi olarak da bilinen takdiri indirim hükmünde yapılan
değişiklikle, failin duruşmada gösterdiği şekli tutum ve davranışları indirim nedeni
olarak değerlendirilmekten çıkarılmıştır. Ayrıca, “gibi” ifadesi kaldırılarak belirsizlik
giderilmiştir ve mahkemelerin ısrarla gerekçe göstermeden uygulamış olduğu bu
hükme, sonuna “gerekçeleriyle” sözcüğü eklenmesi adil yargılanma açısından son
derece olumlu bir gelişmedir.
Suçların cezası bakımından değişiklikler:
Kasten öldürme suçunda kadına karşı işlenmesi(nitelikli hal) halinde verilecek ceza
ağırlaştırılmış müebbet hapis, Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten
yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 6 ay,İşkence
suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 5 yıl , Eziyet suçunun
kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 2 yıl 6 ay hapis, Hayata, vücut veya
cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen
tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın alt sınırı 9 ay hapis
şeklinde değiştirilmiş ve artırılmıştır. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının
engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda ise verilecek
ceza altıda biri oranına kadar artırılmıştır.
Kanunda 123/A maddesi olarak yerini alan: Israrlı takip suçu:
Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim
sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir
kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya
yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2
yıla kadar hapis cezası verilecek. Israrlı takip suçunun, çocuğa ya da ayrılık kararı
verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu
değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması; hakkında
uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen
fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu
suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Çamlık Hukuk Bürosu Adına Stj. Av. Cemre ALTINOK

Originally posted 2022-06-20 11:59:52.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.