Arabuluculuğun Yararları

Yargısal çözüm yolları ile karşılaştırıldığında uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümünde şu faydalar bulunmaktadır ;

 • Yargısal çözüme göre arabuluculuk genellikle daha kısa sürer.
 • Yargısal çözüme göre arabuluculuk çok daha az maliyetli ve masraflıdır.
 • Yargısal çözüme karar verme yetkisi üçüncü bir kişinin elinde iken arabuluculukta anlaşma
  belgesinin içeriği veya anlaşmama hali tarafların iradesindedir.
 • Yargısal çözüme kimin ne ölçüde haklı olduğuna bakılırken arabuluculukta çözüme ulaşmada
  taraf menfaatleri esas alınır.
 • Mahkemelerde alenilik esas iken arabuluculukta gizlilik esastır.
 • Mahkemeler çözüm usulü esnek değildir buna karşın arabuluculuk yöntem taraflara ve
  uyuşmazlığa uygun olarak belirlenir.
 • Yargısal çözüm yollarında verilen kararla bir taraf veya iki taraf ta kaybeder; tarafların ilişkileri
  bozulur, arabuluculukta ise kazan-kazan kuralı geçerlidir.

Originally posted 2020-01-02 08:32:35.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.