Zorunluluk Hali Nedir?

Kişinin zor durumda kaldığı ve tehlike teşkil eden durumlarda başkasının veya kendisini koruma olanağı bulunmaması halinde tehlikeden kurtulmak veyahut kurtarmak için işlenilen durumdur. Türk Ceza Kanunumuzda madde 25’te şu şekilde düzenlenmiştir;(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dol...
More