Zorunluluk Hali Nedir?

Kişinin zor durumda kaldığı ve tehlike teşkil eden durumlarda başkasının veya
kendisini koruma olanağı bulunmaması halinde tehlikeden kurtulmak veyahut
kurtarmak için işlenilen durumdur. Türk Ceza Kanunumuzda madde 25’te şu
şekilde düzenlenmiştir;

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen,
gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve
koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen
fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden
olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir
tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin
ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen
fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

Hatta son dönemde yaşanan Kadir Çiçek cinayetinde de zorunluluk hali söz
konusu olmuş ve şahsın tutuklanması toplumda infial yaratmıştır. Durumu ceza
kanunu açısından değerlendirmek istedik.

Arb. Av. Zeynep Yargıç

Originally posted 2020-02-13 12:47:09.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.