Hakaret Davası, Şerefe Karşı İşlenen Suçlar

Hakaraket Türk Ceza kanununca 125. Maddesiyle başlayıp 131. Maddesine kadar düzenlenilmiştir. Madde 125’e göre;Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Fiilin, mağ...
More