Soybağının Redddi ve Kurulması

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz(300) gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen(180) gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla üçyüz(300) gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır.Yukarıda belirlenen süreler dahilinde dünyaya gelen çocuk, evlilik birliği içinde doğmuş sayılacaktır. Şayet, her ne kadar evlilik birliği içinde doğmuş ise de, çocuğun babasının bir başka ...
More