Ticareti Terk Etmek Ve Yaptırımları

İcra İflas Kanunun 44. maddesine göre, ticaret terk eden tacirlerin, bu durumu kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanında bulunmaya mecburdur. Ticareti terk eden tacir, üzerine düşen yasal sorumlulukları yerine getirmemesi halinde, İİK nun 337 maddesi uyarınca, ilgililerinin şikayeti üzerine hapis cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2010/16-75 E. ve 2010/129 K. 01.06.2010 tari...
More