Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Türk hukuk sisteminde mirasın paylaştırılması zümre sistemine tabi tutulmuştur.Bu sistem kan hısımlığına dayanmaktadır. Birinci zümre miras bırakanın alt soyu, ikinci zümre miras bırakanın ana-babası, üçüncü zümre ise miras bırakanın büyük ana-babası ve onların çocuklarıdır.Sağ kalan eşin alacağı pay ise kan hısımlığına değil evlilik akdine bağlı sayılmaktadır. Bu nedenle kanun koyucu TMK madde 499’da sağ kalan eşin miras hakkı için özel bir kanun maddesi düzenlemiştir.Bu maddeye gör...
More