Elektronik Ticaret Kanunu

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. Buna GÖRE; - Bu Kanunun , elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. - Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce; Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri verme yükümlülüğündedir. - Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir: a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aş...
More