Elektronik Ticaret Kanunu

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. Buna GÖRE;- Bu Kanunun , elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.- Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce; Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri verme yükümlülüğündedir.- Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir:a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aş...
More