Corona Virus Salgını Döneminde İşçinin Hakları Nelerdir?

Corona Virus Salgını ülkemizde de hasıl olmuşken bu dönemde bir iş yerinde çalışan emekçilerin haklarının da ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Şöyle ki, bu salgın döneminde işçi işten çıkmak isterse tazminat alabilir mi yahut işveren işçileri salgını sebep göstererek işten çıkarabilir mi soruları sıklıkla sorulmakta olup bu hususta açıklama yapmak lüzumu görülmüştür.Şöyle ki İş Kanunumuzun 24/3 fıkrası zorlayıcı sebeplerden bahsetmiştir. Açıklarsak, maddede işçinin çalıştığı işyerinde bi...
More