Corona Virus Salgını Döneminde İşçinin Hakları Nelerdir?

Corona Virus Salgını ülkemizde de hasıl olmuşken bu dönemde bir iş yerinde çalışan emekçilerin haklarının da ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Şöyle ki, bu salgın döneminde işçi işten çıkmak isterse tazminat alabilir mi yahut işveren işçileri salgını sebep göstererek işten çıkarabilir mi soruları sıklıkla sorulmakta olup bu hususta açıklama yapmak lüzumu görülmüştür.

Şöyle ki İş Kanunumuzun 24/3 fıkrası zorlayıcı sebeplerden bahsetmiştir. Açıklarsak, maddede işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde işçinin iş sözleşmesini derhal sonlandırabileceği belirtilmiştir. Bu durumda işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı muhakkaktır ancak ihbar tazminatı alamayacaktır. Corona salgını işin yapılmasını engelleyici nitelikte bulunduğundan bu madde kapsamına girdiği ve zorlayıcı sebep sayılacağı da açıkça bellidir. Bu dönemde işçiler, rızalarının alınması kaydı ile işveren tarafından ücretli izne çıkarılabilirler. Ancak yıllık izinden sayılmamak kaydı ile bu işlem yapılacaktır.

Şayet işçinin rızası olmaksızın işten çıkarma söz konusu olursa işçi kıdem ve ihbar tazminatına da hak kazanmış olacaktır. Bu süre zarfında işçiler kısa çalışma ödeneği için başvuru yapabilirler, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesine göre işsizlik ödeneği talep edebilirler.

Originally posted 2020-03-24 13:08:01.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.