Şirketlerde Tür Değişikliği

Yeni TTK da Bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketi nevi’ne çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni nevi’e ait kuruluş merasimine tabidir. Ticaret kanununda sermaye şirketlerinin nevi değişikliğine müsaade edilmiş fakat Yeni TTK’de öngörülen tür değiştirmeler sınırlı sayıda gösterilmiştir. Söz konusu hükme göre tür değiştirebilecek şirket türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

Bir sermaye şirketi ancak; başka türde bir sermaye şirketine yahut bir kooperatife,

Bir kolektif şirket;ancak  bir sermaye şirketine; bir kooperatife; bir komandit şirkete;

Bir komandit şirket ise bir sermaye şirketine;bir kooperatife; yahut bir kolektif şirkete dönüşebilir.

Bir kooperatif de bir sermaye şirketine dönüşebilir. Tür değiştirme yukarıda sayılan şirket türleri için geçerli olup, yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamı sayılacaktır şeklinde kanunda açıklanmıştır.

“Kanunda belirtilen “nev’i değiştirme” hali en geniş anlamı ile bir işletmenin bir hukuki şekilden diğer bir hukuki şekle çevrilmesi, yani hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürerek başka bir ticaret şirketi olarak, başka ve o ortaklık tipine uygun statü ve unvanla ortaya çıkmasıdır. Yani bir şirketin TÜRÜNÜ değiştirmesi, hukuki şeklini değiştirmesi demektir.

Nev’i değiştirme, şirketin yalnız dış şeklinde ve içyapısında bir değişiklik meydana getirir; hükmi şahıs sıfatıyla bünyesinde bir değişiklik meydana getirmez. Örneğin dış ilişkilerde limitet şirket anonim şirket vasfını alır, iç ilişkilerde ortaklık mevkileri şirketin bu son vasfına göre değişir, idare hakları yönetim kuruluna geçer; denetim hakkı hususi bir organ tarafından kullanılır. Bu sebeplerle, şirket hükmi şahsiyeti eskisi gibi aynen devam etmek şartıyla, şirketin kalıp değiştirmesi söz konusudur.

Nev’i değiştirmede eski şirketin feshi ile bir yenisinin kurulması durumu mevcut değildir. Eski şirket yeni şekilde devam eder ve sadece statü değişikliği yapılır. Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak tapu kaydında unvan değişikliği yapılması da, bu hukuki durumun etkiyecek nitelikte değildir.

Limitet şirketin sermaye şirketi olması sebebi ile şahıs işletmesine çevrilmesi mümkün değildir. Ancak Limitet şirket ticaret kanununda tanımlanan prosedürle tasfiyeye sokulup yeni şahıs şirketi kurulabilir,  nevi değişikliği yapılamaz

Originally posted 2015-03-15 12:41:28.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.