Sınai ve Mülkiyet Hakları

Marka, patent, tasarım, faydalı model gibi buluşların ilk uygulayan kişinin yasal olarak hakka sahip olabilmesi için düzenlenmiş hakların tümüne denir.

Fikir ve sanat eserleri kanununa kapsam olarak ele aldığımızda Madde 1/A – (Ek: 21/2/2001 – 4630/2 md.) Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya
yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2020-02-07 07:47:03.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.