Muris Muvazaası veya Gizli Bağış Sonucu Mirasçıların Hakları

Muris muvazaası, miras bırakanın, mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak amacı ile gerçekte karşılıksız olarak yapılan kazandırmaları satış gibi göstermesidir. Burada önemli olan nokta, murisin gerçek iradesi ile yapılan işlemin farklı olmasıdır. Örneğin, murisin, mirasçılarından birisine gerçekte bağış olarak yapılan kazandırmasının tapuda satış olarak gösterilmesidir.

Bu durumda, miras haklarından yoksun kalan diğer mirasçıların, Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası açılması gerekmektedir. Bu dava da, murisin gerçek iradesinin bağış olduğu ve herhangi bir bedel almadığının ispatlanması gerekmektedir. Muris muvazaası davası, miras bırakanın ölümünden sonra açılabilmektedir. Muris muvazaası davasında zamanaşımı ve hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Diğer bir durum ise, üçüncü kişiler adına kayıtlı olan taşınır yada taşınmazların parasının miras bırakan tarafından maliklerine ödenerek, sicil kayıtlarının bir mirasçısı adına kayıtlandığı kazandırmalar. Bu durumda, miras bırakan tarafından doğrudan bir temlik yapılmamış olup, bedeli ödenerek iş bu kayıt yapılmıştır. Bu durumda, mirasçıların miras haklarını ihlal eden bu işlemin adı GİZLİ BAĞIŞ olup, mirasta Tenkis hükümlerinin uygulamasını gerekecektir.

Tenkis davası açılmasında hak düşürücü süreler; mirasçıların saklı paylarına tecavüz edildiğini öğrendikleri andan itibaren bir yıldır. Vasiyetnameler hakkında açılacak davalar vasiyetnamenin açıldığı tarihten ve diğer tasarruflar hakkında mirasın açılmasından itibaren on yıl geçmekle düşer.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2018-09-19 11:56:51.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.