Kadının Çalışıyor Olması Nafaka Almasına Engel midir?

Taraflar arası görülen boşanma davalarında, eğer eşlerden biri çalışmıyorsa yahut geçimini eşi olmadan zor sağlıyorsa bu takdirde mahkeme hakimi, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını araştırarak güç durumda olan eşe nafaka bağlar. Burada önemli olan boşanma sebebi ile, eşin yoksulluğa düşmesini engellemektir.

Ancak eş çalışıyor olsa bile bu durumda hakim kendi takdir hakkını kullanarak cüzzi de olsa bir nafaka takdir edebilir. Son dönemdeki Yargıtay kararları da asgari ücretle çalışan eşe nafaka bağlanmasını desteklemektedir. Çalışan eş, diğer eşe maddi gücü oranında katkıda bulunmakla mükelleftir. Burada cinsiyet ayrımı da yapılmamıştır. Kadın erkekten daha çok kazanıyor yahut erkek çalışmıyor da olabilir, bu durumda maddi gücü iyi olan hangisi ise o diğerine bakmakla mükelleftir.

Boşanma davası sırasında çalışmayan yahut çalışsa bile mevcut koşullar göz önüne alınarak nafaka bağlanan eşe tedbir nafakası bağlanabileceği gibi, dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devamına da karar verilebilir. İş bu nafaka ödemesi hakim tarafından hakkaniyet ölçüsünde ve tarafların maddi durumları düşünülerek bağlanacaktır. Her dosyaya göre durum değişecek olup, nafakanın belli bir ölçüsü yoktur.

Av. Zeynep Yargıç

Originally posted 2018-10-12 13:34:12.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.