İşçinin, İş Arkadaşına Küfür Etmesi İş Akdinin Feshi

İş arkadaşına küfür eden işci haklı nedenle işten çıkarılabilir.

 

Her ne kadar yerel mahkeme işverenin küfür haklı sebeple iş akdini feshetmesini hiçe sayarak davacının talebi doğrultusunda kıdem ve diğer alacaklarının ödenmesini karar verdi ise Yargıtay kararı ortada haklı sebeple iş akdinin feshedildiğini gözeterek kararın bozulmasına karar vermiştir.

 

Şöyle ki, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2015/7254 Esas, 2015/2328 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede ;

mahkemece davacı işçinin kendisini araca almayan arkadaşının kusurlu eylemini işverene bildirmesi gerekirken arkadaşına küfür etmesinin davalı işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturduğu gözetilmeden kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir….”, gerekçesi ile verdiği bozma kararının usul ve yasaya uygun olmasına ve özellikle davacının kendisinin işverenin diğer işçisine küfrettiğini kabul ettiğinin anlaşılmasına, yerleşik uygulamanın da bu yönde bulunmasına göre direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından,” kararını verdi

Originally posted 2016-01-01 04:50:41.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.