Evlenme Sebebi İşten Ayrılma ve Tazminat Hakkı

Günümüzde sıkça karşılaşılan konulardan bir tanesi de evlilik sebebiyle işçi tarafından iş akdinin feshedilmesi neticesinde tazminat ve işçilik alacaklarına hak kazanıp kazanamayacağı konusudur.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesine ithafen 1475 sayılı mülga iş kanununu 14. maddesi yürürlüktedir. İşbu madde uyarınca “kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak işbu kanun evlilik sebebiyle iş akdinin 1 yıl içerisinde feshedilmesi imkanını yalnızca kadın eşe vermiştir. 1 yılın hukuken başlangıç tarihi ise resmi nikahın yapıldığı tarihtir. Evlenme sebebiyle kadın işçi işten ayrıldığından işveren işçinin kıdem tazminatını, fazla mesai ve sair işçilik alacaklarını ödemekle yükümlüdür.

Fakat işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur. İş sözleşmesinin evlenme sebebiyle feshedilmesinde öncelikli olarak işverene ihtarname gönderilmesi ve fesih bildiriminin resmi olarak yapılması, temerrüt tarihinin ihtarname ile belirlenmesi gerekmektedir. Ödemenin işveren tarafından yapılmaması doğrultusunda ihtarnamenin tebliğ edildiği tarih temerrüt tarihi sayılarak dava yoluna başvurulunabilir.

Av. Gizem Gonce

Originally posted 2018-09-07 14:31:45.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.