Eşlerden Birinin Ölmesi Durumunda Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi

Medeni Kanunumuzda yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimini” kabul etmiştir.

Mal rejiminin sona erme anı TMK madde 225’te düzenlenmiştir. Buna göre ‘Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.’ Kanun koyucu mal rejiminin sona erme hallerini dört başlık altında toplamıştır.

Eşlerden birinin ölmesi halinde, eşler arasında o güne kadar geçerli olan edinilmiş mallara katılma rejimi ölüm anında kendiliğinden sona erer. Bu sonuç son derece normaldir zira ölüm aynı zamanda eşler arasında mevcut evlilik akdini de kendiliğinden sona erdiren bir hukuki olaydır.

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin ölmesi hem eşler arasında geçerli yasal mal rejiminin sona ermesi hem de miras hukuku hükümleri çerçevesinde sağ kalan eşin birlikte mirasçı olduğu zümreye göre yasal miras payı oranında ölen eşe mirasçı olması sonucunu doğurmaktadır.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2021-10-17 13:18:55.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.