Dolandırıcılık Suçu Ve Cezası

avukat derya kuşaslanTCK nun 157. maddesiyle Basit Dolandırıcılık, 158. maddesi ile de nitelikli dolandırıcılık suçları ve ceza miktarları düzenlenmiştir. Buna göre; Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun yada başkasının zararına olacak,kendisineyada birbaşkasına yarar sağlanması halinde basit dolandırıcılık suçu oluşmuş
olacaktır.

Bu durumda, fail hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir.

TCK 158. maddesine göre; Dolandırıcılık suçu aşağıda düzenlenen durumlarda işlenmesi halinde
Nitelikli Dolandırıcılık suçu oluşmuş olacaktır. Buna göre;
a) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel
kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında;
kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye
kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak
maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması
veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
İşlenmesi halinde, “üç yıldan on yıla” kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Ancak, (e), (f), “(j), (k) ve (l)” bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı “dört yıldan”, adli para
cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
Dolandırıcılk suçu şikayete tabi suç kategorisinde olmadığından, savcılık tarafından resen soruşturacak
suçlardandır. Basit Dolandırıcılk suçu sadcee UZlaştırma kapsamında olup, soruşturma ve kovuşturma
safhasında uzlaşma sağlanabilecektir.

TCK 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde
verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Dolandırıcılk suçunun faili tarafından, dava açılmadan önce, soruşturma aşamasında mağdurun
zararının giderilmesi halinde verilecek cezanın2/3’üne kadar indirim yapılabilecektir.Şayet, zarardava
açıldıktan sonra kovuşturma aşasında, hüküm verilmeden evvel giderilmesi halinde, faile verilecek
cezanın 1/2’si indirilebilecektir.

Originally posted 2020-03-29 23:03:32.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.