Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa karşı suçlar; TCK’ nun da Cinsel Saldırı (102), Çocukların Cinsel
İstismarı (103), Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ( 104) ve Cinsel Taciz (105) olarak
düzenlenmiştir. Bu makalede Cinsel Saldırı ve Çocukların Cinsel İstismarı konuları ele
alınacaktır.

Cinsel Saldırı ve Çocukların Cinsel İstismarı suçları hakkında 6545 sayılı yasa ile önemli
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

TCK 102 mad göre cinsel saldırı suçu basit ve nitelikli cinsel saldırı olarak düzenlenmiştir.
102/1 maddesi uyarınca da, cinsel saldırı suçu, ırza tasaddi derecesinde olan, yani bir
kimsenin vücut dokunulmazlığının, vücuda organ veya sair cisim sokulmaksızın ihlal edilmesi halin de mağdurun şikayeti halinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezası şeklinde
cezalandırılacağını düzenlenmiştir. Şayet bu cinsel saldırı fiili, sarkıntılı düzeyinde kalmış ise,
yani vücuda dokunulmaksızın, uzaktan sözle veya eylemle gerçekleştirilen cinsel taciz
boyutunu aşarak, vücuda dokunulması şekliyle gerçekleşmiş ise, mağdurun şikayetine bağlı
olarak iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Nitelikli cinsel saldırı fiili ise, vücuda organ veya sair cisim sokulmak suretiyle işlenmesi halinde, mağdurun şikayetine bağlı kalmadan, sanık hakkında on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir.

6545 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 28 Haziran 2014 tarihli değişiklik ile, 102/5
maddesi kaldırılmış olup, mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezanın
artırımı yapılır düzenlemesi kaldırılmıştır.

Çocukların Cinsel İstismarı suçunu düzenleyen TCK 103. Maddesine göre de ,basit ve
nitelikli olarak yapılan ayrıma göre; çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi sekiz yıldan on
beş yıla kadar hapis, cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise üç yıldan sekiz
yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması
halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine
bağlı kılınmıştır. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle
gerçekleşmesi halinde on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2018-10-30 08:11:46.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.