Boşanma Davalarında Velayet Düzenlemesi

Eşlerin boşanmaya karar vermesine bağlı olarak, iş bu evlilikten doğan müşterek çocuğun velayeti hususu ayrı bir öneme sahiptir.

Anlaşmalı olarak yapılacak bir boşanma davasında, eşler müşterek çocuğun velayeti ve çocukla kişisel ilişki kurulması konularında özgür iradeleri ile karar verebilecektir. Boşanmanın çekişmeli olarak açılmış olması halinde artık bu konular hakimin kararına bağlı kalacaktır.

Çekişmeli olarak açılmış bulunan boşanma davalarında, müşterek çocuğun üstün menfaati eşlerden önce gelecektir. Çocuğun mevcut ekonomik ve sosyal hayatı bakımından, kendisini minimum etkileyecek düzeyde bir düzenleme yapılması gerekecektir.

İlk etapta, açılmış bulunan boşanma davasında yargılamanın devamı sürecinde müşterek çocuğun kimin yanın da kalacağı, geçici velayetinin kimde kalacağı ve çocuğun bakım ve masrafları açısından iştirak nafakasının ne kadar olacağı konularında acil karar verilmesi gerekir.

Bu konuda; gerek ebeveynler gerekse çocuğun yaşına bağlı olarak yapılacak psikolog görüşmeleri ve çocuğun yaşayacağı yerler hakkında sosyal hizmet uzmanları tarafından yerinde yapılacak incelemeler sonucu oluşturulacak olan raporlara göre karar verilecektir.

Yargılama sürecinde yapılan bu incelemeler sonucu, yargılama safhasında gelişen yeni olaylar ve durumlara göre dosya hakimi tarafından yargılamanın sonunda kesin velayet ve nafaka konusunda karar verilecektir. Velayeti kendisine verilmeyen taraf ile çocuk arasındaki kişisel ilişki düzenlemesi yapılacak olup, bu durumda da yine çocuğun yaşı ve eğitim ve sosyal hayatı göz önüne alınarak bir karar verilecektir.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2019-04-12 12:52:55.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.