Boşanma Davalarında Sıkça Sorulan 10 Soru

1. Boşanma davası nerede açılır?
Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı
aydan beri birlikte oturdukları yerin aile mahkemesidir.

2.Boşanma davasını eşlerin birlikte mi açması gerekmektedir?
Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin birlikte imzaladıkları anlaşma protokolü ile birlikte eşlerden
birisi tarafından bu dava açılabilir.
Çekişmeli boşanma davalarında, davayı açan eş tarafından hazırlanan dava dilekçesi sunularak dava
açılacaktır. Diğer eş tarafından, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde karşı boşanma
dava dilekçesi sunularak karşı boşanma davası açılabilecektir.

3.Dava dilekçesine karşı itiraz ve cevap süresi ne kadardır?
Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz ve cevapların sunulması
gerekmektedir. Şayet bu süre içerisinde dilekçe sunma imkanının somut bir gerekçeye dayalı olması
halinde mahkemesinden, cevap verme süresinin uzatılması talep edilebilecektir.

4.İlk duruşma ne zaman yapılır.?
Dava dilekçesi ve bu dilekçeye karşı verilen cevap dilekçelerinin teatisinden sonra mahkemesi tarafından
ön inceleme duruşma tarihi taraflara tebliğ edilecektir.

5. Boşanma davası açıldıktan ne kadar süre sonra nafaka bağlanır?

Boşanma davası açılırken, davayı açan eş tarafından nafaka talepleri mevcut ise, aile mahkemesi
tarafından eşlerin ekonomik sosyal durum araştırmalarının yapılması için ilgili emniyet birimlerine yazı
yazılacaktır. Ancak, bu yazı cevapları gelene kadar uygun bir nafaka miktarı belirlenecek olup, yapılacak
tahkikatlardan veya dosyaya sunulacak delillerden sonra nafaka miktarının yargılamanın bitimine kadar
arttırımı talep edilebilecek ve arttırılabilecektir.

6. Boşanma davası devam ederken, müşterek çocuk hangi eşin yanında kalacaktır?
Çekişmeli olarak açılan boşanma davalarında, müşterek çocuğun velayetinin her iki eş tarafından da talep
edilmesi durumunda, aile mahkemesi tarafından müşterek çocuğun eğitim, sosyal ve kişisel gelişimi
bakımından gerek yaşı, gerek özel durumları dikkate alınarak geçici velayetinin eşlerden birisine
verilmesine karar verilecektir.Ancak, velayet konusunda rapor hazırlanmasına da karar verilecek olup,
hazırlanan rapor sonucuna göre de kesin velayet kararı verilecektir. Geçici velayet kararı, yargılama
sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlara göre değiştirilmesine karar verilebilecektir.

7.Boşanma davası devam ederken, eş ve çocukların müşterek konutta kalmaya devam etmesi mümkün
müdür?
Boşanma davası devam ederken, dava kesinleşinceye kadar müşterek konutun eş ve çocuklara tahsis
edilmesi konusunda mahkeme hakiminden talepte bulunulabilecek olup, mahkeme tarafından bu konuda
gerekli tedbir kararı alınabilecektir.

8. Müşterek konutun tahsisinin yanında, evin giderlerinin karşılanması nasıl yapılacaktır?
Boşanma davası devam ederken, müşterek konutun eş ve çocuklara tahsisinin yanında, evin zaruri
giderlerinin de karşılanması yönünde mahkemeye talepte bulunup, mevcut nafakanızdan ayrı olarak bu
giderler yönünden de karar aldırabilirisiniz.

9. Boşanma davasına tarafların katılma zorunluluğu var mıdır?
Anlaşmalı boşanma davalarında, her iki tarafın birlikte imzaladıkları protokol esas alınarak dava
sonuçlandırıldığı için, her iki eşin duruşmada hazır bulunması zorunludur.
Çekişmeli boşanma davalarında, eşler davayı kendileri takip edebilecekleri gibi avukatları tarafından da
duruşmalarda temsil edilebilecektir. Bu durumda, duruşmalara katılma zorunlulukları bulunmamaktadır.

10. Boşanma davası ne kadar sürede sona erecektir?
Boşanma talepli açılacak olan davalarda, dava açılırken belirlenen hedef süre içerisinde davaların
mahkemesi tarafından sonuçlandırılması gerekmektedir.Buna göre;
Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların hazır olması şartı ile tek duruşma yapılarak sonlandırılabilecektir.
Çekişmeli Boşanma davalarında, gerek tarafların talepleri ve bu konuda yapılacak araştırmalar, gerekse
dinletilecek tanık sayısına göre duruşma sayısı değişkenlik gösterecektir.

Originally posted 2020-04-09 15:27:24.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.