Alacak Davası ve Sonuçları

Kanundan, sözleşmeden veya herhangi bir sebepten doğan alacak hakkına dayalı olarak, borçlu tarafa karşı açılabilen davalardır.

Alacak davaları, belirli bir miktara yönelik olabileceği gibi, belirsiz alacak davası şeklinde de açılabilecektir. Alacağın konusuna göre, yetkili ve görevli mahkemeler belirlenmiştir.

İş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarda İş Mahkemeleri, Ticari alım-satıma dayalı alacaklarda Ticaret Mahkemeleri görevli olacaktır.

Alacak davaları, genel yetki kuralı gereği borçlunun yerleşim yeri mahkemelerinde açılacaktır. Ancak, taraflar aralarında yapacakları sözleşme ile özel yetki kuralı belirleyebileceklerdir.

Alacak davaları, genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımına tabi olup, alacağın konusuna göre ilgili kanunda belirlenen hak ve zamanaşımı süreleri de uygulanabilecektir.

Av.Derya Kuşaslan Yılmaz 

Originally posted 2019-02-18 10:10:13.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.