Trafik Kazasına Bağlı Taksirle Öldürme Suçu

Türk ceza kanununa göre suçların temeli kusur sorumluluğuna dayanır. Kusur sorumluluğu, kast ve taksir olarak iki şekilde ortaya çıkabilecektir. Bir kimsenin, bilerek ve isteyerek ve sonucunu da öngörerek hareket etmesi durumunda KAST’a bağlı sorumluluk doğacaktır.Ancak, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde harekete eden failin, öngörülebilir bir neticeyi istememesi veya öngörememesi durumunda TAKSİR sorumluluğundan bahsedilecektir.Trafikte, alkollü araç kullanarak, kırmızı ışıkta...
More