AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa, sağ kalan eş bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.Eşin ölümü halinde sağ kalan eş diğer davalılardan miras hakkına mahsuben ortak yaşadıkları evin kendisine özgülenmesini isteyebilir. Mülkiyet yahut intifa hakkı tanınmasını isteyebilir.Sağ kalan eş ve ölenin aralarındaki mal rejimi ne olursa olsun, ister mal ayrılığı ister orta...
More