AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa, sağ kalan eş bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Eşin ölümü halinde sağ kalan eş diğer davalılardan miras hakkına mahsuben ortak yaşadıkları evin kendisine özgülenmesini isteyebilir. Mülkiyet yahut intifa hakkı tanınmasını isteyebilir.

Sağ kalan eş ve ölenin aralarındaki mal rejimi ne olursa olsun, ister mal ayrılığı ister ortaklığı, mirasın paylaşımında aile konutu ve ev eşyalarının kendisine özgülenmesini isteyebilecektir. Ancak bu özgülenme ve alım hakkı bedelsiz değildir.

Eğer eşin miras payına düşen miktar aile konutunun değerini karşılamıyorsa eş, miras payı dışında kalan aile konutunun değerini ödeyerek onun mülkiyet hakkını talep edebilecek,eğer bakiye değeri ödeyecek gücü yoksa aile konutu üzerinde intifa veya oturma hakkı talep edebilecektir.

(Yargıtay 2.HD. 2008)

Originally posted 2016-01-05 15:01:56.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.