İş Sözleşmesi

İş sözleşmeleri kanunda açıkça belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir. Ancak yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde işçinin genel ve özel çalışma koşullarını, maaş ve ek ödemelerini, günlük yada haftalık çalışma süresini, ücret ödeme dönemlerini, belirli süreli iş akdi yapıldı ise bunun süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermek zorundadır. Zira bu belge mahkeme aşamasında ispat aracı olacaktır....
More