Evlenme Ehliyeti

Evlenme ehliyeti koşullarını maddeler halinde inceleyecek olursak;A. Ehliyetin koşullarıI. Yaş Madde 124- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.II. Ayırt etme gücü Madde 125- Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.III. Yasal temsilcinin izni 1. Küçükler ...
More