TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ……………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………………………(Bundan böyle Temlik Eden olarak anılacaktır.) İle Diğer tarafta ………………………………………………….adresinde mukim …………………………..(Bundan böyle Temlik Alan olarak anılacaktır) aralarında anlaşarak aşağıdaki temlik sözleşmesini imzalamışlardır.1. Temlik Eden, ………………………………ile arasında akdedilen / akdedilecek …/…/….tarihli …………..sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının …………..-USD(…………..Amerikan Doları)tutarındaki kısmını, BK’nun 162 ve ...
More