2015 Yılı Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılması

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan marka tescil başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin sınıflandırılması,  ülkemizin de taraf olduğu Nis Anlaşması hükümlerine göre oluşturulan Nis Sınıflandırmasına uygun olarak yapılmaktadır.Nis Sınıflandırması, Nis Anlaşması’na taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanmakta ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yürürlüğe girmektedir.Nis Sınıflandırması kapsamına uygun olarak, 1 Ocak 2015 tarih...
More