Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma Suçu ve Etkinlik Pişmanlık

Türk Ceza Kanununda örgütlü suç kapsamında üç ayrı kategori düzenlenmiştir. Buna göre;

 • TCK 220.md Suç Örgütü (Adi)
 • Silahsız Terör Örgütü (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 1. madde)
 • Silahlı Terör örgütü (TCK 314. mad.)

TCK 220 maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile TCK 314 maddesinde
düzenlenen silahlı terör örgütü kurma suçları farklıdır. TCK 314. maddesinde düzenlenen suçun siyasi bir
amacı bulunmakta olup, TCK 220 mad. düzenlenen örgüt suçunda siyasi bir amaç olmayıp, tamamen belli
bir çıkar sağlamak amacıyla kurulmuştur. TCK 220. maddesine göre; en az üç kişinin, suç işlemeye
elverişli araç ve gerece sahip olarak, hiyerarjik bir ilişki ve iş bölümü içerisinde, süreklilik arz edecek
şekilde belli bir amaç etrafında bir araya gelinmesidir.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda, belli bir amaca ulaşabilmek için baskı, yıldırma ve korkutma
gibi yöntemlerle çıkar sağlanması amaçlanmaktadır. İş bu sebeple, sözkonusu suçun oluşabilmesi için
yerleşik yargıtay kararları ile de belirlenen asgari unsurların varlığı zorunludur.
Buna göre;

  • Örgütün üye sayısının en az üç kişi ve daha fazla olması
  • Üyeler arasında sıkı yada gevşek bir hiyerarjik bir ilişkinin bulunması gerekir.
  • Örgütün belli bir suçu işlemek amacıyla kurulmuş olması gerekir
  • Örgütsel faaliyetin süreklilik arz etmesi gerekir

Örgütün amaçlanan suçu işlemeye elverişli araç, gereç ve üyeye sahibi olması gerekmektedir.
TCK 220 maddesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçu ile suç işlemek amacıyla
kurulan örgüte üye olmak veya örgüte yardım etmek suçlarının yanında, örgüte üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işlenmesi filleri için ayrı ayrı cezai bir düzenleme yapmıştır.
TCK 221 maddesi ile de; suç işlemek amacıyla kurulan örgüt suçunda pişman olan failler yönünde de
etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir.Buna göre;

  • Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma suçunda, suç işlenmeden önce veya soruşturma başlatılmadan önce
   vereceği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu ve yöneticiler hakkında ceza verilmeyecektir.
  • Örgüt üyesinin,örgüt kapsamında herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmeksizin gönüllü olarak ilgili makamlara bildirmesi durumunda ceza verilmeyecektir.
  • Örgütün faailiyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmeden yakalanan örgüt
   üyesinin, pişman olarak örgütün dağılmasına sebep olacak bilgileri vermesi veya mensuplarının
   yakalanmasını sağlaması halinde ceza verilmeyecektir.
  • Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi hâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.
  • Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.
  • Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.
  • Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz.

Originally posted 2020-03-25 23:10:45.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.