BABANIZ HENÜZ SAĞ İKEN MİRASINI PAYLAŞTIRMASI DURUMUNDA BUNA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Miras bırakan, sağ iken sağlığında malvarlığını mirasçıları arasında paylaştırabilir. Eğer bu paylaşım diğer yasal mirasçıların haklarını ihlal ediyorsa mirasçılar tasarrufun iptalini veya tenkis davasını açarak bu paylaşımın ortadan kaldırılmasını isteyebilirler.

Eğer bu paylaşımı mirasbırakan vasiyetname ile yapıyorsa TMK gereği mirasçılarının saklı paylarına dokunamaz. Saklı payları zedelenen mirasçılar tenkis davası açma hakkını, bu tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde vasiyetname açılma tarihinden 10 yıl geçmesi ile kaybederler.

Saklı paylar, alt soy için yasal miras payının yarısı, ana babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,ve sağ kalan eş için yasal miras payının tamamıdır.

Eğer bu paylaşım mirasbırakanın sağlığında yapılmış ise bu paylaşımın iptali (TMK.m.557)istenebilir.

Originally posted 2016-01-21 07:14:44.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.