Yabancıların Sınırdışı Edilmesi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde düzenlenmiştir.YUKK’nun 54. Maddesinde sıralanan durumların varlığı halinde, 48 saat içinde, sınır dışı etme kararının değerlendirilmesi ve karar verilmesi için valiliklere bu görev verilmiştir.Buna göre;YUKK’nun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre haklarında sınır dışı etme kararı alınacak kişiler aşağıda sıralanmıştır; a)...
More