İşçinin, İş Arkadaşına Küfür Etmesi İş Akdinin Feshi

İş arkadaşına küfür eden işci haklı nedenle işten çıkarılabilir. Her ne kadar yerel mahkeme işverenin küfür haklı sebeple iş akdini feshetmesini hiçe sayarak davacının talebi doğrultusunda kıdem ve diğer alacaklarının ödenmesini karar verdi ise Yargıtay kararı ortada haklı sebeple iş akdinin feshedildiğini gözeterek kararın bozulmasına karar vermiştir. Şöyle ki, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2015/7254 Esas, 2015/2328 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede ;mahkemece davac...
More