Faydalı Model

 Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, buluşlar patent ve faydalı model belgesi ile korunmaktadır. Bu makalenin konusu Faydalı Model tescili ve Tescilin Hükümsüzlüğü davasıdır. Buna göre, Faydalı model belgesi ileFAYDALI MODEL BELGESİNİN TESCİLİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ korunabilecek buluşların; - Dünyada yenilik, - Sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinin bulunması şarttır.Herhangi faydalı model başvurusu, usulüne uygun doldurulmu...
More