Nafaka Arttırım Davası

Türk Medeni Kanunun 176/4 maddesinde; “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir” hükmü ile nafaka artırım davasının ikame edilebileceği düzenlenmiştir.

Boşanma davasının da hakim tarafından takdir edilen nafaka miktarının tarafların hayat standartlarındaki değişim ve enflasyon sebebiyle değer kaybeden para birimine oranla geçinemeyecek düzeyde olması sebebiyle taraflar nafakanın arttırılması davası açabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar iştiraf ve yoksulluk nafakası miktarında hakimin onayı ile birlikte anlaşmaya varırlar.

Ancak anlaşmalı boşanma davası neticesinde boşanan tarafların anlaşmış oldukları nafaka miktarları ilerleyen yıllarda hayat standartlarının değişmesi sebebiyle mali zorluk içerisine girebilir. Taraflar bu aşamada nafakanın arttırılması davası ikame ederler.

Eşler arasında yapılan anlaşma ileride açılması muhtemel nafaka artırım davasına engel teşkil etmemektedir. Nafaka artırım davası nafaka alacaklısının yerleşim yerindeki Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da görüleceği üzere; nafaka alacaklısının ihtiyaçları ve nafaka borçlusunun gelir durumu araştırılarak nafaka miktarının belirlenmesine Mahkeme tarafından karar verilmektedir.

Av. Gizem Gonce

Originally posted 2018-10-04 10:33:37.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.