Araç Değer Kaybı ve Tazmini

Araç değer kaybı, hasar gören aracın bakım, tamir ve onarım görmesi sonucunda mali değerinde oluşan eksilmedir. Trafik kazası sonrasında kusursuz yada daha az kusurlu olan tarafın, kusurlu veya daha fazla kusurlu olan taraftan veya karşı tarafın trafik sigortasından, araçta oluşan değer kaybını isteme hakkı vardır.

Trafik kazası esnasında değer kaybı oluşması durumunda kusurlu olan tarafa bağlı olan trafik sigortası kurumu, hem kaza dolayısıyla meydana gelen hasarı ve zararı karşılamakla, hem de doğrudan zarar olarak kabul gören değer kaybını telafi etmekle yükümlü konumdadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası altında sigortacı, kaza esnasında hatalı olan araç sahibinin sorumluluklarına müsteselsilen, yani zincirleme olarak ortak olmaktadır.

Araç Değer Kaybı Tazmini yöntemleri iki şekildedir. Başvurucu, davalının yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk mahkemesinde Araç Değer Kaybı Davası açabileceği gibi, karşı tarafın sigorta şirketinden ve Sigorta Tahkim Komisyonundan bu talebini ileri sürebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvurunun ön şartı, karşı tarafın trafik sigortasının bağlı olduğu sigorta şirketine iş bu kazadan dolayı ortaya çıkan değer kaybının ödenmesi talebini içeren yazılı başvurunun yapılması gerekir. İş bu başvurunun kabul edilmesi sonucunda, sigorta şirketi tarafından talebin tamamı yada bir kısmına dair ödeme yapılacaktır.

Kısmı ödeme yapılması halinde, başvurucunun Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulması gerekmektedir. Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL’ye kadar olan hakem kararları kesindir ve onlara itiraz edilemez. Hakem Heyeti 4 ay içinde kararını vermek zorundadır.

Av. Derya Kuşaslan Yılmaz

Originally posted 2019-07-30 17:18:36.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.