Arabuluculuk Kavramı

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olan arabuluculuk, uluslar
arası literatürde “Mediation”kavramı İngilizce “T” omediate: arabulmak” tan gelmektedir. Latince kökeni “Mediare” ortada olmak anlamını taşır.

MADDE 1: Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla
çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na (HUAK) göre arabuluculuk :
Dava açılmadan önce yahut davanın görülmesi sırasında, sistematik teknikler
uygulayarak tarafları görüşmek ve müzekkerelerde bulunmak amacıyla bir
araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle kendi çözümlerini
kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını
gerçekleştiren, uzman eğitimi almış, tarafsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve
ihtiyari olarak yürütülen faaliyeti” ifade etmektedir. (HUAK m.2)

Arb. Av. Zeynep Yargıç

Originally posted 2019-11-23 23:27:18.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.