EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK MİRASTAN PAY ALIR MI?

Mirasbırakanın, evlilik dışında doğan çocuğu da TMK. uyarınca tıpkı evlilik içinde doğan çocuk gibi mirasçı olur. Eğer mirasbırakan tarafından bu çocuk babanın nüfusuna geçirilmiş ise yahut tanınmış ise yasal mirasçı olur ve evlilik içinde doğan çocukla aynı miras hakkına sahip olur. Şayet tanınmamış olsa bile, hakim kararı ile soybağı kurulursa babanızın evlilik dışı doğan çocuğu da kalan mirastan hak alır.
More

KOOPERATİF HİSSESİ KİŞİYE ÖZGÜDÜR

Somut olayda, tarafların boşanma davaları devam ederken, davacı eş davalının evlilik birliğinde bir kooperatife üye olduğunu, kooperatif ortaklığının bulunduğunu, kooperatif üyelik aidatlarının kendisi tarafından kendi maaşı ile ödendiğini ve kooperatif hissesinin ½’sinin kendi adına tespit ve tescilini talep etmiştir. Ancak, Kooperatif Yasasının 19.maddesi gereği kooperatif payları kişiye özgüdür ve bu pay üzerinde ortaklığa yer verilmemesi nedeni ile davacının somut olayda da pay üzerinde o...
More

YARGITAY PERT ARAÇTA TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Yargıtay, tüketicinin pert kaydı olduğunu bilmediğini araç için zarar tazmini isteyen tüketiciyi haklı buldu. Davacı internet sitesinden aracı görüp beğendiğini, aracı normal satış fiyatından daha düşüğe aldığını ancak satış sırasında davalının araçtaki hasar kaydından bahsetmediğini ve aracın sigortasını yaptırmaya gittiğinde aracın ‘’PERT’’ kaydı olduğunu öğrendiğini beyan etmiş ve uğradığı zararının tazmini istemiştir. Yargıtay ise tüketicinin araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü'...
More

KATILMA ALACAĞI NE ZAMAN TALEP EDİLEBİLİR?

Türk Medeni Kanunu m.206 koşulları ve ya mal rejiminin boşanma ile sona erdiği kanıtlanmadıkça katılma alacağı talep edilemez. Somut olaylarda, taraflar boşanma davası safahatinde birbirlerinden mal, altın, para yahut birtakım taleplerde bunlunsa da, boşanma kararı hükme bağlanmadan talep olunanlar için tasfiyeye girilmeyecektir. Mal rejimi sona ermediği takdirde bu taleplerin değerlendirilmesinin imkanı bulunmamaktadır.
More