İflas Erteleme

Değişen ve gelişen ticaret hayatında, şirketlerin karşılaştıkları her ekonomik krizde, iflas yolunun arternatifi ve şirketin çalışma hayatına devamlılığını sağlaması için ikinci bir şans olarak İflasın Ertelenmesi müessesesi düzenlenmiştir.

 

İflasın ertelenmesi imkanı, kanunda belirlenen şartlar dahilin de, sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından düzenlenmiştir. Gerçek kişi tacirler, şahıs şirketleri ile iflasa tabi diğer kişiler iflasının ertelenmesini talep edemezler.

 

Yargıtay’a göre iflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan bir sermaye şirketi veya kooperatifin iflasının belirli kanuni şartların gerçekleşmesi halinde geçici bir süre için ertelenmesi olarak tanımlanmıştır.

 

Bir sermaye şirketi veya kooperatifin,  borca batık (aşırı borçlanmış) olmasının,yönetim kurulu üyeleri, limited şirkette idare ve temsile yetkili kişiler, tasfiye memurları veya alacaklılardan biri tarafından mahkemeye bildirilmesi durumunda , borca batık olan şirketin, iyileştirilmesi ümidi çerçevesinde hazırlanacak olan iyileştirme projelerini sunması ve mahkemenin  bu projeleri ciddi ve inandırıcı bulması halinde iflas kararını belli bir süre ertelemesidir.

 

İflas Erteleme talebiyle mahkemeye yapılan başvuruda, borca batıklık mahkeme tarafından da tespit edilecek olup, iyileştirme projesi ve bu projeye dayanak tüm belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. İflasın ertelenmesine karar verilmiş olması, iflas davası hariç daha önce açılmış davalara devam edilmesine veya erteleme süresi içinde yeni davaların açılmasına kanuni bir engel teşkil etmez. Kural olarak erteleme süresi içinde, iflasının ertelenmesine karar verilen borçlu anonim veya limited şirket aleyhine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’a göre (vergi alacağının tahsili vb.) yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlatılmış olan takipler durur.

 

İflas erteleme kararı bir defada en çok bir yıl için verilebilir. Uzatma talepleri ile, bu süre dört yıla kadar uzatılabilir. Erteleme süresi sonunda şirketin mali durumu düzelmiş ise; şirket faaliyetine devam eder, aksi halde iflasına karar verilir.

 

Çamlık Hukuk Bürosu , şirketlerin sunmuş oldukları projelerin değerlendirmesi yapılırken, iflas talebinin alacaklı bakımından da somut bir çözüm getirip getirmeyeceğine bakılması gerektiğini ve her iflasın yada iflas ertelemenin bir çözümsüzlük olarak yorumlanmaması gerektiğini benimsemektedir.

Originally posted 2015-03-14 12:38:22.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.